Wereldster gelooft niet in do’s en don’ts. Je leert hier niet hoe je met stokjes met eten of hoe je iemand moet groeten in Brazilië. Dit soort informatie kan je zelf online of in reisgidsen vinden, daar heb je mij helemaal niet voor nodig. Wereldster leert je wél dieper na te denken over cultuurverschillen en aandacht te hebben voor het individu. Ik focus op het verruimen van je blik, zodat je je overal ter wereld thuis kunt voelen.

Interculturele communicatie moet van twee kanten komen. Je leert hoe je het gedrag van anderen kan interpreteren, maar ook hoe jij overkomt op andere mensen.

Wereldster geeft workshops voor:

  • studenten: studie en stage buitenland – gericht op cultuurverschillen en hoe daar mee om te gaan
  • docenten: hoe om te gaan met interculturele groepen
  • iedereen: leren zien van cultuurverschillen en je eigen culturele achtergrond doorgronden.